ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  Indonesia  |  Bali  |  5 days 4 nights WONDERFUL BALI

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : ภูเก็ต - กัวลาลัมเปอร์ - เดนปาซาร์ - วิหารอูลูวาตู - สวนวิษณุการูต้า - ช้อปปิ้งย่านคูต้า - หมู่บ้านเซลุก - คินตามณี - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - บาร็องด๊านซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกุลป์ - วัดอูลันดานู - วิหารทานะห์ล็อต - บาหลี - ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
 
 
Package : 5 days 4 nights WONDERFUL BALI
 
อิ่มเอมวัฒนธรรมล้ำค่า +เพลิดเพลินตาสินค้าพื้นเมือง + เลื่องชื่อภูเขาและธรรมชาติ+ ชายหาดมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเล

เดินทาง 09-13 ตุลาคม 2557
Code : 318  
ราคา : ผู้ใหญ่ 24,900 บาท   เด็ก 24,900 บาท
Price : Adult 24,900 Baht   Child 24,900 Baht

 
 

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน
09-13 ตุลาคม 2557 24,900
WONDERFUL BALI เยือนเกาะสวรรค์บาหลี 5 วัน 4 คืน

**อิ่มเอมวัฒนธรรมล้ำค่า
**เพลิดเพลินตาสินค้าพื้นเมือง
**เลื่องชื่อภูเขาและธรรมชาติ
**เที่ยวสวนผลไม้ ชม และชิม เชอร์รี่, แอปริคอต, ลูกท้อ, ลูกไหน
**ชายหาดมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเล

5 วัน 4 คืน โดยบินจากภูเก็ต โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์


รายละเอียดโปรแกรม :

วันแรกของการเดินทาง : ภูเก็ต –กัวลาลัมป์เปอร์–เดนพาซาร์ เกาะบาหลี

10.15 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
              ต้อนรับท่านโดยทีมมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
              ก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดรายการ

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องไปยังท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
              เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (ใช้เวลารอประมาณ 2 ชั่วโมง)

19.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินูระห์ ไร เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับทุกท่าน
              เจ้าหน้าที่ พร้อมพวงมาลัยดอกไม้หอมชื่นใจ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านตัวเมืองบาหลี ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลาง
              ของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคน ท่าอากาศยาน
              นานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะ บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มี
              ความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมา
              เป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทาง
              สถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความ
              อุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลี กลายเป็นแหล่ง
              ท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
             จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RISATA BALI RESORT หรือเทียบเท่า
              วันที่2 : วิหารอูลูวาตู –สวนวิษณุการูด้า – ช็อปปิ้ง ย่านคูต้า

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลม ตอนใต้สุดของเกาะบาหลี ชม วิหารอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE) สร้างขึ้น
               ในปีค.ศ.1000 เป็นเทวะสถานทางทะเล 1 ใน 6 แห่งของเกาะบาหลีซึ่งชาวฮินดู ใช้เป็นเทวะสถานเพื่อบูชาเทพ
               เจ้า วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 80 เมตรเหนือมหาสมุทรอินเดียอันกว้างไกลสุดสายตา นับเป็น
               จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งสำหรับ การรอคอยชมบรรยากาศยามอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่หาที่เปรียบได้ยากยิ่ง
               จากนั้นนำท่านชมสวนวิษณุการูด้า ที่ที่ท่านจะได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวิษณุ
               (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ใกล้ๆ กันยังมีรูปปั้นของเทพการูด้า (นกครุฑ)
               เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
               จากนั้นจะนำท่านเดินทางไปช็อปปิ้งยังย่าน สู่ย่านคูต้า .... ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านหาด
               คูต้า (KUTA BEACH STREET)ให้ท่านได้มีเวลาเดินเลือกชมสินค้าที่ระลึก ซึ่งท่านสามารถต่อรองราคาได้
               อย่างจุใจ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
               จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RISATA BALI RESORT หรือเทียบเท่า
       วันที่3 : หมู่บ้านเซลุก –คินตามณี –วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเซลุก (Celuk Village) เป็นหมู่บ้านแกะสลักเครื่องเงินเครื่องทอง และไว้
               สำหรับทำเป็นเครื่องประดับ, เครื่องใช้ มีการออกแบบที่สวยงามและได้ทำการส่งออกจำหน่ายไปยังทั่วโลก
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คินตามณี (Kintamani) เป็นหมู่บ้านที่สวยงามแห่งหนึ่งในบาหลี ซึ่งได้ชื่อมาจาก
               เมืองโบราณแห่งหนึ่ง อยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ ซึ่งเป็นฉากหลัง มีทะเลสาบบาตูร์ สีฟ้าคราม
               สะท้อนแสงแดดอยู่เบื้องหน้า

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุปเฟ่ต์ ณ ร้านอาหาร GRAND PUNCAK SARI RESTAURANT
              จากนั้นนำท่านสู่ นำท่านสู่วัดเทมปักสิริงค์  ( Holy Spring Water ) วิหาร ฮินดูศักดิ์สิทธิ์  สร้างใน
               ศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น  ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบัน 
               ก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง นำชม
               บ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆตัววิหาร เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับ
               การตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆที่งดงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่น
               ไม่เหมือนใครจากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก มากมายเช่นผ้าพันคอผ้าโสร่ง
               พื้นเมืองกระเป๋าหนังตุ๊กตาไม้แกะสลักพวงกุญแจฯ ลฯที่“ตลาดปราบเซียน”สมควร แก่เวลานำท่านเดินทาง
               กลับสู่ตัวเมืองระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาว บาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน
               ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง แวะนำท่านเข้าชมถ้ำช้าง
               สถานที่เก่าแก่โบราณซึ่งมีรูปปั้นพระพิฆเนศชาวบาหลีเชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร GOLDEN PALACE
             จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RISATA BALI RESORT หรือเทียบเท่าวันที่4 : บาร็องด๊านซ์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกุลป์ (ทะเลสาบบราตัน) วัดอูลันดานู วิหารทานะห์ล็อต

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
             จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี ระบำ บาร็องด๊านซ์
             เป็นเรื่องราวการต่อสู้ ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทนฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย
             มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ
             ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน
             ตามบทละคร บาร็อง ไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและ
             ความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต จากนั้น นำท่านเดินทางสู่
             วิหารตามันอายุน พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดเม็งวี ( วัดตามันอายุน ) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็น
             ศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคู
            เมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ3ภพ 3โลกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเบดูกุล เทือกเขาที่มี             
             อากาศหนาวเย็นตลอดปี  ผ่านชมไร่ผัก  ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวน
             ดอกไม้นานาชาติ นำท่านสู่จุดชมวิวของภูเขาไฟบราตัน ภูเขาไฟใหญ่อันดับสองของบาหลี ทะเลสาบบราตัน
             เบดูกูล ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะบาหลี และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 700 เมตร
            มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านชม วัดอูลันดานู ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำในทะเลสาบบราตัน
            มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17
            หรือ เทพีแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง เป็น
            ทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือ ทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีธรรมชาติ
            แบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขา รวมเข้าด้วยกัน ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอด
            เขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์
            รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และกิจกรรมทางน้ำภายในทะเลสาบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( Buffet )
           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล็อต ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของ 
           วิหารกลางสมุทรซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ยามอัสดงได้ ณ จุดนี้ จากนั้น
           อิสระเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย หรือเดินเลือกชมซื้อของที่ระลึกบริเวณตลาดพื้นเมืองให้ท่านต่อรองราคา
           ได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หาด จิมบารัน  
             
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บาร์บีคิว ซีฟู้ด และกุ้งมังกร ริมชายหาดชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น )       
         จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RISATA BALI RESORT หรือเทียบเท่าวันที่ 5 :บาหลีภูเก็ต

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
             จากนั้นให้ท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรม ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มหาภารตะ เพื่อเป็นที่ระลึก
             และนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
             
13.00 น. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกท่านในการเช็คอินและโหลดสัมภาระออกเดินทาง
           โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ MH ….. 
             
15.35 น.     เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
            
17.10 น.     นำท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
            
***หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน โปรดตรวบสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภูเก็ต -กัวลาลัมเปอร์- เดนพาร์ซา-กัวลาลัมเปอร์ – ภูเก็ต
2. ภาษีสนามบินขากลับ จากประเทศอินโดนีเซีย( ซึ่งปกติจะไม่รวมภาษี ขากลับ )
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการทุกแห่ง
7. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
8. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)
*** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้ในกรมธรรณ์บริษัทประกันชีวิต ***อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปเบิกกับต้นสังกัด 4. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และค่าทิปคนยกกระเป๋า ประมาณ ท่านละ 750 บาท ต่อท่านต่อทริป


เอกสารใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ **กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง
2. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตำแหน่ง, เงินเดือน (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรพนักงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
4. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี)    
5.กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)


ระเบียบการเงื่อนไข
1. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยน ได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง


การสำรองที่นั่ง
บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจอง 10,000 บาท
ขอรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดินทาง 15 วันการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณีแจ้งยกเลิก 10 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็ม
3. กรณีแจ้งยกเลิก 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดหมายเหตุ
1.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
    อินโดนีเซีย ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายไดๆแก่ท่าน(ตามหนังสือรับทราบเงื่อนไขที่ท่านเซ็น)
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของ
    เที่ยวบิน / ภัยธรรมชาติ / การจลาจล / เหตุการณ์ทางการเมืองและสิ่งของเสียหายตามสถานที่ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ
    การควบคุมของทางบริษัทฯ
3. โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย
     และประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ
4. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืน
    ค่าบริการได้

 

 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต