ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  China  |  HongKong-Shenzhen-Macau  |  3 days 2 nights Macau + Juhai + Lover Road +The Senado Square + A-MA temple

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : ทัวร์มาเก๊า + จูไห่ + เซนาโด้แสควร์ + วัดอาม่า + สวนหยวนหมิง + ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย 3 วัน 2 คืน
 
 
Package : 3 days 2 nights Macau + Juhai + Lover Road +The Senado Square + A-MA temple
 
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ถนนแห่งความรัก ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย แวะชม เซนาโด้แสควร์ นมัสการและขอพระจากเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า
Code : 311  
ราคา : ผู้ใหญ่ 12,900 บาท   เด็ก 12,900 บาท
Price : Adult 12,900 Baht   Child 12,900 Baht

 
 

ตารางการเดินทาง

โปรโมชั่นพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน

13 - 15 / 20 - 22 / 27 - 29 กรกฎาคม 2555

12,900

17- 19 / 24 - 26 สิงหาคม 2555

12,900
3 - 6 / 10 - 12 สิงหาคม 2555 13,900

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ช๊อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

***เซนาโด้สแควร์ – โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ - เจ้าแม่กวนอิม
***อลังการ์รีสอร์ต 6 ดาว THE VENETIAN
***สวนสวยหยวนหมิงเซียงหยวน ถนนแห่งความรัก
***ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)


วันแรก : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่

14.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว N เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์มาเก๊า

17.40 น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ NX 885 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.20 น.  เดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง
               นำท่านเดินทางด่านชายแดนมาเก๊า – จูไห่ (หมายเหตุ การเดินทางผ่านด่านมาเก๊า – จูไห่ ใช้เวลาพอสมควร
               เนื่องจากมีผู้เดินทางผ่านเข้าออกในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก กระเป๋าสัมภาระควรเป็นกระเป๋าล้อลากขนาดไม่ใหญ่
               เพื่อสะดวกของท่านในการดูแลสัมภาระของท่านระหว่างการเดินทางผ่านด่าน) เช็คอินเข้าที่พัก
               2000 YEARS HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ 2 : จูไห่ – ถนนแห่งความรัก (LOVER ROAD) –สวนหยวนหมิง – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) นำท่านเที่ยวชมเมืองจูไห่ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของริมปากแม่น้ำจูเจียง
               ได้ชื่อว่าเป็นเมืองร้อยเกาะ มีเกาะน้อยใหญ่ 112 เกาะ มีชายทะเลยาว 690 กิโลเมตร เป็นเมืองชายทะเล
               ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อาคารบ้านเรือนในตัวเมืองส่วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงาม
               และมีระเบียบ นำท่านชม ถนนแห่งความรัก Lover Road เป็นถนนที่สวยงามเหมาะสำหรับคู่รัก มานั่งพักผ่อน
               และมักมีหนุ่มสาวมานั่งจีบกันที่นี่ และ จะมีเก้าอี้ 3 แบบ คือ แบบแรกเป็นเก้าอี้ 2 ตัว สำหรับคนเพิ่งรู้จักกัน
               กำลังจีบกัน, แบบที่ 2 เป็นเก้าอี้ยาวไม่มีพนักพิง สำหรับคนที่กำลังเป็นแฟนกัน, แบบที่ 3 เป็นแบบมีพนักพิง
               สำหรับคู่ที่แต่งงานกันแล้ว แวะถ่ายรูปกับ "รูปปั้นสาวงามหวีหนี่" สาวงามไข่มุกแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์
              ของเมืองจูไห่

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2)

บ่าย        นำท่านเที่ยวชม สวนหยวนหมิงเซียงหยวน ซึ่งถ่ายแบบมาจากสวนหยวนหมิงหยวนที่ปักกิ่ง
               (ถูกเผาทำลายในช่วยสงครามฝิ่นโดยทหารพันธมิตร เมื่อปี ค.ศ.1860 จนเหลือแต่ซาก)
               สวนแห่งใหม่นี้โอบล้อมด้วยภูเขา 3 ด้าน เนื้อที่ประมาณ 1.39 ตารางกิโลเมตร เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่
               สร้างขึ้นมาใหม่ โดยเทียบเคียงกับของเดิม โดยมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของสวน ล้อมรอบไปด้วยตำหนัก,
               สะพานหิน, นำตกจำลอง, สนามขี่ม้า และสวนสวยนานาชาติ เช่น สวน และสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลี, ฝรั่งเศส ,
               ป้อมโบราณเยอรมัน จากนั้นให้ท่านได้ชมการแสดงในชุดต่างๆ เช่นความเจริญรุ่งเรืองของกษัตริย์ สมัย
               ราชวงศ์ชิงฮ่องเต้เฉียนหลงฮ่องเต้คังซี, สงครามฝิ่น, ฮ่องเต้อภิเษกสมรส และฉากสวนเหยียนหมิงหยวน
               ถูกทหารพันธมิตรทำลายเผาผลาญ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม และช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมที่ตลาด
               ใต้ดินก๊กเป๋ยศูนย์การค้าติดแอร์ ชายแดนมาเก๊า –จูไห่ มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายสินค้าหลากชนิด เสื้อผ้า
               รองเท้า กระเป๋า ของเล่น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) นำท่านเข้าที่พัก 2000 YEARS HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 : จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิม – เซนาโด้แสควร์ – วัดอาม่า – The Venetian – กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) นำท่านเดินทางข้ามด่านชายแดน จูไห่เข้าไปยังมาเก๊า เที่ยวชมเมือง
              มาเก๊า ชม จัตุรัสดอกบัวทอง (The Golden Lotus Square) สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองการคืนมาเก๊า
              ให้กับรัฐบาลจีน โดยใช้ทองเหลืองหนักประมาณ 6.5 ตัน, นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม (The Status of Western
              Kun Lam) สร้างโดยรัฐบาลโปรตุเกส เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการส่งมอบมาเก๊าคืนให้รัฐบาลจีน เมื่อปี ค.ศ.1999
              องค์เจ้าแม่กวนอิม สูงประมาณ 20 เมตร เป็นสีทอง พระพักตร์คล้ายชาวตะวันตก ทำให้คนมาเก๊าเรียกว่า
              เจ้าแม่กวนอิม ปางพระแม่มารี นำชม ซากประตูโบสถ์ เซนต์ปอล (The Ruins of St. Paul Church)
              สถานที่อันมีชื่อเสียง สวยงาม สัญญลักษณ์ หนึ่งของมาเก๊า และ แวะชม เซนาโด้แสควร์ (The Senado
              Square) ที่คราคร่ำไป ด้วยผู้คน จากนั้นนมัสการและขอพระจากเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า (A-MA temple)
              วัดเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในมรดกโลกของมาเก๊า และเป็นต้นกำเนิดชื่อเมืองมาเก๊า จากตำนานที่ว่ามีชาวประมง
              ได้รับหญิงสาวนามว่า หลิงมา ขึ้นมาบนเรือ ระหว่างการเดินทางเกิดคลื่นลมรุนแรง เรือหลายลำเกิดอัปปางลง
              มีแต่เพียงเรือที่หลิงมา โดยสารมาด้วยเท่านั้นที่กลับเข้าถึงฝั่งได้ และ หลิงมาก็ได้หายตัวไป ชาวประมง
              ที่พบเห็นเหตุการณ์จึงเชื่อว่า หลิงมาเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล และถูกนำไปผูกโยงกับชื่อของมาเก๊าด้วย
              วัดนี้มีชื่อว่า อา หม่า เกา หรือ อ่าวของอาม่า และออกเสียงเพี้ยนมาจนกลายเป็น อาม่าเก๊า หรือมาเก๊า

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) บ่าย นำชม เดอะเวเนเชี่ยน (The Venetian Macau)
               อัครสถานแห่งความบันเทิงและคาสิโนแหล่งใหม่ล่าสุดของมาเก๊า ในบรรยากาศจำลองแบบเมืองเวนิส
               ศูนย์รวมคาสิโน พร้อมร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 300 ร้าน และภัตตาคารอาหาร ท่านสามารถล่องเรือ
               กอนโดล่าตามอัธยาศัย เพื่อชมบรรยากาศจำลองเมืองเวนิสอันสวยงาม (ไม่รวมค่าล่องเรือท่านละ 120
               เหรียญฮ่องกง / เรือ 1 ลำนั่งได้4 ท่าน) อิสระจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านไปยังสนามบิน

18.10 น.  ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ NX 882 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

19.55 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

                              ************************************************


***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใดอัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพฯ- มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า
2. ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
5. ค่ายานพานะในการนำเที่ยว
6. ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
     *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในนามนิติบุคคล
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 10 เหรียญฮ่องกง ต่อวัน ต่อคน
เอกสารประกอบการเดินทาง
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทางการยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีเงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วยหมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ
    ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
    (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
     การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทน
    แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด
    ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้นทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ
    จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 


 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 กรุงเทพฯ - CITY TOUR - มารีน่า เบย์ แซนด์ - GARDEN BY THE BAY - ท่าเรือ Clarke quay - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์น้ำพุ “WING OF TIME” - Singapore Flyer – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน
 ทัวร์ฮ่องกง + เยื่อนมาเก๊าเมืองคาสิโน + ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม + เที่ยวกวางเจา 4 วัน 3 คืน
 ฮ่องกง หรรษา ช้อปปิ้งอิสระ +ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม 3 วัน 2 คืน
 ฮ่องกง+เที่ยวเซินเจิ้น ช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้ราคาถูกที่หลอหวู่ และตงเหมิน + ไหว้พระขอพร 4 วัน 3 คืน
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต