ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  China  |  zhangjiajie  |  6 days 5 nights Zhangjiajie + Fenghuang + Teanjersan + Teanmersan

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : ทัวร์จางเจียเจี้ยมรดกโลกทางธรรมชาติ + ถ้ำพญามังกร ระเบียงภาพเขียนสิบลี้ เที่ยนจื่อซาน + ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง
 
 
Package : 6 days 5 nights Zhangjiajie + Fenghuang + Teanjersan + Teanmersan
 
ทัวร์จางเจียเจี้ยมรดกโลกทางธรรมชาติ ตระการตาป่าเสาหินควอตซ์สูงตระหง่าน ชมถ้ำพญามังกร ระเบียงภาพเขียนสิบลี้ เที่ยนจื่อซาน ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมพิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
Code : 309  
ราคา : ผู้ใหญ่ 25,900 บาท   เด็ก 25,900 บาท
Price : Adult 25,900 Baht   Child 25,900 Baht

 
 

ตารางการเดินทาง

 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน

25 - 29 พฤษภาคม 2555

25,900

1 - 6 / 15 - 20 มิถุนายน 2555

25,900

6 -11 / 20 - 25 กรกฎาคม 2555

25,900
3 - 8 / 10 -15 สิงหาคม 2555 25,900
ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยนจื่อซาน ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง

*** อุทยานแห่งแรกของประเทศจีน และมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก้
*** ตระการตาป่าเสาหินควอตซ์สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 3,000 ต้น
*** อลังการสะพานหินใต้ฟ้าอันดับ 1 ถ้ำพญามังกร ระเบียงภาพเขียนสิบลี้ ธารแส้ทอง
*** ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน ภูเขาสวยติดอันดับ 1 ใน 4 ของจีน
*** เที่ยวเมืองโบราณเฟิ่งหวง ย้อนอดีตกว่า 300 ปี ล่องเรือชมธารน้ำใสสะอาด
*** ชมพิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย ศูนย์ผ้าไหมปักเซียงซิ่ว
*** พิเศษ สัมผัสรถไฟหัวจรวดความเร็วสูงวันแรก : กรุงเทพฯ – กวางเจา – ฉางซา

11.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S สายการบินศรีลังกันส์แอร์ไลน์
               โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

13.20 น.  ออกเดินทางไปนครกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UL 882

17.25 น.  เดินทางถึงนครกวางเจา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านแวะพักรอ
               เพื่อต่อเครื่องบินไปยังเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่านไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยัง
               ฉางซา ด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง
               *** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***

20.37 น.  ออกเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่...

22.54 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน อยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียง
               ทางตอนเหนือติดกับมณฑลหูเป่ย ทิศใต้ติดกับมณฑลกวางสีและกวางตุ้ง ทิศตะวันตก ติดกับมณฑลเสฉวน
               และกุ้ยโจวเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน มีประชากรประมาณ
               64 ล้านคน และเป็นบ้านเกิดของผู้นำคนสำคัญของประเทศ จีน หลายคน เช่น ประธานเหมาเจ๋อตุง,
              หลิวเส้าเฉียน, จูหรงจี ในสมัยสามก๊กเป็นเมืองที่กวนอูตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่นานหลายสิบปี หลังรับกระเป๋า
              สัมภาระแล้วนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก HEDONG HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ 2 : ฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย – ศูนย์ผ้าไหมปักเซียงซิ่ว – จางเจียเจี้ย – ถ้ำพญามังกร

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางไป ชม พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย เพื่อชมโบราณวัตถุ
              ที่สำคัญของเมืองฉางซา โดยเฉพาะ ศพของสุภาพสตรีเก่าแก่อายุกว่า 2,100 ปี ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด
              ร่างของศพยังไม่แข็งตัว เส้นผมเป็นประกาย ผิวหนังแลดูชุ่มชื้น กล้ามเนื้ออ่อนนุ่ม รอยนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจน
              ซึ่งร่างของสุภาพสตรีท่านนี้ได้ขุดค้นพบเมือปี 1974 ฝังอยู่ในโลงไม้อย่างดีหลายชั้น ทำให้ไม่เน่าเปื่อย
              และมีการตรวจสอบถึงอายุ คาดว่ามีอายุเก่าแก่ในสมัยหม่าหวังตุย ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก พร้อมกันนี้ยังพบ
              ทรัพย์สมบัติอัน ล้ำค่าอีกกว่า 3,000 ชิ้น จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์ผ้าไหมปัก เซียงซิ่ว 1 ใน 4 ผ้าไหมปัก
               อันเลื่องชื่อของประเทศจีน ชมวิธีการปักภาพบนผ้าไหมของหูหนานที่มีความละเอียดและสวยงาม
               มีคุณภาพเหมาะแก่การซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย         นำท่านออกเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ) เป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติซึ่งขึ้นทะเบียน
               เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน
               เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็นสามส่วน
               คือส่วนวนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเที่ยนจื่อ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติ
               ในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว
               แห่งนี้คือ ยอดเขาและเสาหินควอตซ์สูงประมาณ 200 เมตร ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด มีช่องแคบ ลำธาร
               และถ้ำกว่า 40 แห่ง ระหว่างเส้นทางจากฉางซาไปจางเจียเจี้ย ทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทาง
               เขียวชะอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เดินทางถึงจางเจียเจี้ย นำท่านสู่ ถ้ำพญามังกร หรือ หลงหวังต้ง เป็นถ้ำใหญ่
               ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้เข้าชมแค่ประมาณ
               4.5 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรตระการตา มีเสาหลักมังกรขนาดสิบคน โอบ มีสระพญามังกร
              พื้นที่ 400 เมตร แต่ความลึกยังไม่สามารถวัดได้ และเป็นปริศนาอยู่ ช่วงเช้า และกลางคืนมีหมอกปกคลุมบางๆ
              เสมือนอยู่บนสรวงสวรรค์ แวะเลือกซื้อผ้าไหม ใบชา สินค้า OTOP ของจีน

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก CHENTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 : จางเจียเจี้ย – เทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) – สวนนายพลเฮ่อหลง – ระเบียงภาพเขียนสิบลี้

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านโดยสารกระเช้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์)
              *** การขึ้น-ลงเขา ใช้ กระเช้า และลิฟท์แก้วไป่หลง อย่างละ1 เที่ยว ตามความเหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
              จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ***     เขาเทียนจื่อซานอยู่ ในเขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตาราง กิโลเมตร
              ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตก ของเขา
              เทียนจื่อซาน ซึ่งเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึกและป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ
              ยืนตระหง่านสูงเสียดฟ้านำชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคย
              เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง

กลางวัน   รับประทานอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย        นำชม สวนสาธารณะนายพลเฮ่อหลง จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง
              แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวสีเจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณนี้ บริเวณสวนสาธารณะมีจุดชมวิว
              ที่สามารถชมยอดเขาและเสาหินรูปร่างแปลกตาแตกต่างกันไป เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ์ เขาสวนสวรรค์
              เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ท่ามกลางเมฆหมอกล่องลอยเป็นฉากหลัง ทำให้ทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก
              โดยเฉพาะวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล นำท่านลงเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง
              ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที จากนั้นนำท่านชม ระเบียงภาพเขียนสิบลี้
              ให้ท่านนั่งรถรางไฟฟ้าชมทิวทัศน์ของแนวทิวเขาสลับต้นสนและมียอดเขาและหินยักษ์ ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ
              มากกว่า 200 ลูก และลำธารไหลตัดผ่านเสมือนท่านกำลังล่องลอยอยู่ในภาพวาดของธรรมชาติ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) นำท่านเข้าที่พัก CHENTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 4 : จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – สถาบันภาพวาดหินทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยขึ้นสู่ยอด
              เขาเทียนเหมินซาน ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร เดิมเทียนเหมินซานเป็นชื่อของถ้ำตั้งแต่สมัยสามก๊ก และใช้เรียก
              เป็นชื่อของภูเขาด้วยในภายหลัง ปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก จากการเชิญนักบิน
              มาใช้เครื่องบินเล็กทดสอบฝีมือบินลอดประตูสวรรค์ซึ่งเป็นช่องเขา ยอดเขาเทียนเหมินซานสูงจาก ระดับน้ำ
              ทะเลประมาณ 1,500 เมตรพื้นที่190 ตางรางกิโลเมตร บนยอดเขามีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นสน
              และพรรณไม้อายุหลายร้อยปี เดินชมธรรมชาติ จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าลงที่สถานีกลาง เพื่อโดยสาร
              รถของอุทยาน ขึ้นสู่บริเวณทางขึ้นประตูสวรรค์ เมื่อเดินทางถึงทางขึ้นประตูแล้ว จะต้องเดินขึ้นบันได้อีก
              999 ขั้นเพื่อขึ้นไปถึงปากประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน นำท่านโดยสารกระเช้าลงจากเขา แวะเลือกซื้อยา
              สมุนไพรจากธิเบต และนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้านำท่านเที่ยวชม สถาบันภาพวาดหินทราย
              (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า
              จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์
              จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย         นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเอง
               ของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำถัว
               ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวแม่น้ำลำธาร
               ที่ใสสะอาดจนเป็นเห็นก้นบึ้ง รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำ ช่างเป็นทัศนียภาพที่สวย
               งดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน เดินทางถึงเมืองเฟิ่งหวง นำท่านเข้าที่พัก
               JINTIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (10) หลังอาหารอิสระเที่ยวชมบรรยากาศเมืองโบราณเฟิ่งหวง ยามค่ำคืน
               โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งแม่น้ำถูเจียง อาคารบ้านเรือนตลอดแนวแม่น้ำประดับประดา ไฟยามค่ำคืนอย่าง
               สวยงาม และมีร้านอาหารบาร์บีคิว ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นที่ออกมานั่งสังสรรค์กันตลอดทั้งคืนวันที่ 5 : เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือชมแม่น้ำถูเจียง – ฉางซา

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่มีโบราณสถานและ
              โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว
              20 กว่าสาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณ ที่สร้างใน
              ราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินทั้งนั้น มีชื่อว่า "หวงซือเฉียวกู่เฉิง" เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอจุดเด่น
              อีกแห่งหนึ่งคือกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นที่นิยมชื่นชอบ เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติ
              ความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ ชม หงเฉียว สะพานไม้โบราณมีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลอง
              ที่เวนิสชมบ้านไม้โบราณอายุกว่า 300 ปีที่ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี นำท่านล่องเรือเที่ยวชมบ้านเรือนสอง
              ฟากฝั่งแม่น้ำถูเจียง เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ที่อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัส
              พร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

บ่าย         นำท่านเดินทางกลับสู่ฉางซา (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เดินทางถึงฉางซาแล้ว นำท่านเดินทางสู่ถนน
               คนเดินหวงซิงหลู่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้าน

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) นำท่านเข้าที่พัก HEDONG HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 6 : ฉางซา – รถไฟหัวจรวด – กวางเจา – กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14) หลังอาหารนำท่านไป ยังสถานีรถไฟเพื่อเดินทางกลับกวางเจาด้วย
               รถไฟหัวจรวดความเร็วสูง ขบวนที่ G 1027

09.07 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองกวางเจา ด้วยรถไฟหัวจรวดความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง
              ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมง
              *** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***

11.35 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองกวางเจา นำท่านไปยังภัตตาคาร

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้งถนนซั่งเซียจิ่ว ถนนคนเดิน
               ยาวประมาณ 1,218 เมตร อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสถาปัตยกรรมโบราณ ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
               ก่อนนำท่านไปยังสนามบิน

18.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 883

20.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ                              ************************************************


***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใดอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ – กวางเจา - กรุงเทพฯ
2. ค่ารถไฟหัวจรวด ฉางซา - กวางเจา
3. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
4. ค่าอาหาร 15 มื้อตามรายการ
5. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
8. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
     *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
5. ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อคนต่อวันเอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้นอัตราค่าวีซ่าด่วน
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ
หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่านข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์อัตราค่าวีซ่าด่วน
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ
หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่านข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์การยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีเงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 20 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย
    โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิม โดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
     ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆหมายเหตุ
1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ
    ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
    (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
     การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทน
    แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด
    ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้นทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ
    จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 


 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต