ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  China  |  Shangri-la  |  7 days 6 nights Shangri-La + Lijiang + Kunming

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : คุนหมิง แห่งมณฑลยูนนาน ภูเขาหิมะมังกรหยก +ลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ + แชงกรีล่า ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน + ต้าหลี่ เจดีย์สามองค์7 วัน 6 คืน
 
 
Package : 7 days 6 nights Shangri-La + Lijiang + Kunming
 
ทัวร์คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park เยื่ยมชมเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสแชงกรีล่า ดินแดนสุขสงบ ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ และชมการแสดง ตระการตา Impression Lijiang
Code : 308  
ราคา : ผู้ใหญ่ 29,900 บาท   เด็ก 29,900 บาท
Price : Adult 29,900 Baht   Child 29,900 Baht

 
 

ตารางการเดินทาง

 

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน

1 - 7 มิถุนายน 2555                                          

29,900

6 - 12 , 20 - 26 กรกฎาคม 2555

29,900
2 - 8 , 9 - 15  สิงหาคม 2555 29,900
ทัวร์คุนหมิง แห่งมณฑลยูนาน เยื่ยมชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลก แชงกรีล่า ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิง

***คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน
***ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park
***เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวหน่าซี
***แชงกรีล่า ดินแดนสุขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส
***ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สวยงามด้วยหิมะขาวนวล และทุ่งหญ้า
***วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง
***เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้าที่ต้าหลี่ เจดีย์สามองค์
***ชมการแสดง ตระการตา Impression Lijiang7 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)


วันแรก : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่

08.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
               เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

10.50 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 612 (บริการอาหารแลเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการ
               ตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเอง ทางตะวันตกเฉียงใต้
               ของจีน อยู่ในมณฑลยูนนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาฉางซานเป็นเองที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า
               20 เชื้อชาติ เดิมชื่อ หนันเจ้า หรือ ที่คนไทยเรารู้จักในนาม อาณาจักรน่าเจ้า (ค.ศ.738-903) จากนั้นชนชาติไป๋
               เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และในภายหลังได้ถูก กองทัพของ กุบไลข่าน
               ทำลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่ร่องรอยของอารยธรรมเก่าแก่ของต้าหลี่ ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Regent Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านชม เจดีย์ 3 องค์ (รวมรถ นั่งชมภายในวัด)หรือ ซานถ่า
               สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดดเด่นและงดงามริมทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์
               ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ทำให้มีลักษณะ
               เดียวกับเจดีย์ที่เมืองซีอาน ส่วนอีกสององค์เล็กสร้างขึ้นภายหลังในสมัยราชวงศ์หยวน เป็นช่วงที่
               พุทธศาสนา ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978 ได้บูรณะเจดีย์ และมีการค้นพบโบราณ
               วัตถุสมัย ค.ศ.ที่ 7 -10 กว่า 600 ชิ้น นำท่านชม ต้าหลี่กู่เฉิง หรือเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศ
               อันเงียบสงบของเมือง ไท่เหอ เมืองหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกำแพง
               เมืองโบราณ และหลักศิลาหนันเจ้า สูง 3 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.766 ซึ่งบันทึกระบบการปกครอง
               และเศรษฐกิจของรัฐไว้

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย         นำท่านเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ทัศนียภาพอันงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่า หน่าซี
               ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมน่าสนใจ คือ มีลักษณะทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่
               และมีภาษาสัญลักษณ์ หรือ อักษรภาพ เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเผ่าหน่าซี นำท่านสู่
               สระมังกรดำ หรือ "เฮยหลงถัน" เพื่อชมความงดงามของอุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศเงียบสงบ
               และงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดที่สะท้อนภาพของทิวทัศน์ภูเขาหิมะให้เห็นอย่างชัดเจน และเป็นจุดที่ท่าน
               สามารถชมยอดเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างงดงาม

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(4) เมนู อาหารไทย หลังอาหารนำชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวิต
               ความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้พบเห็น เมืองโบราณของชนเผ่าหน่าซี มีประวัติย้อนหลังไปถึง
               ราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศ รับรองให้เมืองเก่าลี่เจียงเป็น"เมืองมรดกโลก"
               ท่านจะได้ชม สถาปัตยกรรม,บ้านเรือน, ร้านค้า ,ชุมชน ซึ่งสร้างอยู่ริมลำธาร น้ำในลำธารเกิดจากการละลาย
               ของหิมะและไหลลงมาจากเทือกเขา ใสสะอาดทำให้มีปลาจำนวนมากอาศัยอยู่ได้ ได้เวลาสมควรนำท่าน
               กลับที่พัก Lijiang Shinner Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ 3 : ลี่เจียง –โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – หุบเขาเสือกระโจน – แชงกรีล่า – เมืองโบราณจงเตี้ยน

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความงดงามของแม่น้ำแยงซีหรือ
               ฉางเจียงตี้ยี่กวน บริเวณที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี ซึ่งเกิดจากแม่น้ำที่ไหลลง
               มาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต แล้วกระทบกับผาหินสูงชัน ทำให้น้ำไหลหวนกลับไปในรูปตัว U จากนั้นนำท่าน
               เดินทางสู่ หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง หุบเหวลึกเกือบ
               1000 เมตร บริเวณกลางแม่น้ำมีโตรกหิน ซึ่งเล่ากันว่าเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินนี้ จึงเป็นที่มา
               ของชื่อหุบเขาเสือกระโจน บริเวณนี้น้ำไหลเชี่ยวกราก เมื่อปะทะโขดหินจึงเกิดสียงดังสนั่นไปไกลถึง10 กม.

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่แชงกรีล่า ดินแดนแห่งความฝัน ที่คนทั้งโลกตามหาจากหนังสือ The Lost Horizon
               ที่เขียนโดย Mr.James Hilton ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้โดยสารเครื่องบินและเครื่องบินลำดังกล่าว
               ได้ตกลงสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามและสงบสุขเหมือนกับความฝัน ทำให้คนทั้งโลกออกตามหาและ
               ค้นพบที่อำเภอตี๋ชิงเขตจงเตี้ยน บริเวณตะเข็บรอยต่อของมณฑลยูนนานและทิเบต ห่างจากลี่เจียงประมาณ
               170 กิโลเมตร เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 - 4,000 เมตร เป็นทุ่งหญ้าป่าสนสลับกับทุ่งดอกไม้
               ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง ของถนนลอยฟ้า และทิวเขา
               สลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยหิมะตลอดเส้นทาง ท่ามกลางเมฆขาว ฟ้าสดใส และอากาศอันบริสุทธิ์ นำท่าน
               เที่ยวชมเมืองโบราณจงเตี้ยน อาคารบ้านเรือนดังกล่าวสร้างด้วยไม้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบทิเบต
               ชม เจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบต และหมุนระฆัง
               เพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Shangrila Shinner Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ 4 : ลี่เจียง –โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – หุบเขาเสือกระโจน – แชงกรีล่า – เมืองโบราณจงเตี้ยน

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) หลังอาหารนำท่านไปยังเชิงเขา เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้า
              ขึ้นไปยังหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน The Valley of Blue moon ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะ
              ขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร
              ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชม
              ทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะ และทิวทัศน์เบื้องล่าง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขา

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย         นำท่านชม วัดซงจ้านหลิน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1679 โดยพระจ้าคังซี แห่งราชวงศ์ชิง สร้างเลียนแบบ
              พระราชวังโปตาลา ของทิเบต และเป็นวัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีพระอยู่ประจำวัดประมาณ
              700 คน บริเวณโดยรอบมีที่พักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ภายในมีพระพุทธรูปปิดทอง อันสวยงาม
              จากนั้นนำท่านเดินทางกลับลี่เจียง ตามเส้นทางเดิม

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) นำท่านเข้าที่พัก Lijiang Shiner Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ 5 : ลี่เจียง –ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG –อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(11) หลังอาหารนำท่านไปยัง ภูเขาหิมะมังกรหยก ตลอดเส้นทางท่าน
              จะได้เห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขา
              นี้สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร และมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าใหญ่
              ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกว่า สวนธารน้ำแข็ง (Glacier Park) ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล
              4,506 เมตร ชมความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ สโนว์บอร์ด
              บนเขาหิมะมังกรหยก อิสระกับการเก็บภาพความประทับใจ *** ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องเล่นกิจกรรมต่างๆ
              ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

บ่าย         นำท่านชมการแสดงสี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา IMPRESSION LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดังของโลก
               จาง อวี้ โหมว โดยใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็นเวทีกลางแจ้ง มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง เพื่อให้นักแสดง
               กว่า 600 ชีวิต นำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
               นำท่านชมอุทยานน้ำหยก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง และเป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรม
               ของชนเผ่าหน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ
               ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ, ชั้นสอง
               ชื่อ มังกรเล่นน้ำ และชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน นอกจากนี้ยังมีต้นไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพ
               สักการะของคนในท้องถิ่นด้วย นำท่านแวะชมและเลือกซื้อหยกสินค้าล้ำค่าของเมืองจีน
               นำท่านเดินทางกลับเมืองต้าหลี่

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) นำท่านเข้าที่พัก Regent Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ 6 : ต้าหลี่ – คุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14) นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง ผ่านชมวิวทิวทัศน์
              สองข้างทางและบ้านเรือนของชาวเผ่าหยีและไป๋ ชนเผ่าประจำเมืองฉู่ฉงและเมืองต้าหลี่

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)

บ่าย         นำชมความงามของตำหนักทองจินเตี้ยน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเดิมเป็นวัดศาสนาเต๋า อดีตตำหนักนี้
               เคยเป็นที่พักของอู๋ซานกุ้ย " ขุนศึกผู้ขายชาติ " และนางสนมเฉินหยวน ผู้ที่เป็นคนเปิดประตูเมือง และเป็น
               ไส้ศึกให้ชาวแมนจูเข้ายึดนครปักกิ่ง ตำหนักทองเป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วย
               ทองเหลืองสัมฤทธิ์ จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า " ตำหนักทอง "
               นำท่านเยี่ยมชมและแวะซื้อเป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ ยาทาแก้ไฟไหม้ ไฟลวก สินค้าโอท็อปที่รู้จักกันดี
               ในหมู่คนไทย จากนั้นนำท่านแวะชิมชาหลากหลายประเภท โดยเฉพาะชาผูเอ่อ อันมีชื่อเสียง เพื่อให้ท่าน
               ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16) เมนูสุกี้เห็ด นำท่านเข้าที่พัก Enjoying Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ 7 : คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (17) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ไหว้รูปเจ้าแม่กวนอิม
              24 พระหัตถ์และพระพุทธชินราชจำลองที่อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้เป็นการ
              เชื่อมสัมพันธไมตรีพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน วัดหยวนทงแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดหลวง
              เก่าแก่ประจำเมืองคุนหมิง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำทุกท่านเยี่ยมชม
              และเลือกซื้อผ้าไหมจีนซึ่งนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน อาทิเช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
              ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18) หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน

15.20 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613

16.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ                              ************************************************


***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใดอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว จำนวน 6 คืน
3. ค่าอาหาร 18 มื้อตามรายการ
4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
7. ค่าภาษีสนามบินไทย สนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท
      *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท ประกันภัย ***อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
5. ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อคนต่อวันเอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้นอัตราค่าวีซ่าด่วน
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ
หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่านข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์การยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีเงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย
    โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิม โดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
     ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆหมายเหตุ
1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ
    ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
    (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
     การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทน
    แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด
    ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้นทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ
    จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
5. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรคประจำตัวอื่นๆ
    เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจ
    มีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทำการจอง

 


 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต