ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  China  |  Shanghai  |  5 days 4 nights Shanghai + Hangzhou + Wuxi + Zhuzhou

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นครปารีสตะวันออก ชมเขตว่ายทัน+ ล่องเรือชมทะเลสอบซีหู เมืองหังโจว + ซูโจว ชมประตูน้ำโบราณผานเหมิน + อู๋ซี 5 วัน 4 คืน
 
 
Package : 5 days 4 nights Shanghai + Hangzhou + Wuxi + Zhuzhou
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก ขึ้นตึกไฟแนลเชี่ยนชั้นที่ 94 ชมทัศนียภาพมหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมทะเลสอบซีหู เมืองหังโจว เยื่อนอู๋ซีนมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ และ ซูโจว เมืองแห่งสาวงามและสวนสวย
Code : 307  
ราคา : ผู้ใหญ่ 20,900 บาท   เด็ก 20,900 บาท
Price : Adult 20,900 Baht   Child 20,900 Baht

 
 

ตารางการเดินทาง

โปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน
7 - 11/14 -18 / 21 - 24 / 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 55 20,900

5 - 9 / 12 - 16 / 19 - 23 / 26 - 30 ก.ค. 55

20,900
2 - 6 / 9 - 13 สิงหาคม 55 21,900

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก รถไฟแม่เหล็ก หังโจวล่องเรือชมทะเลสาบซีหู หมู่บ้านชาเขียวหลงจิ่ง อู๋ซี ทะเลสอบไท่หู และซูโจวเมืองแห่งสาวงาม

เซี่ยงไฮ้       นครปารีสแต่งตะวันออกชมเขตว่ายทัน ถนนนานกิงอุโมงค์เลเซอร์ หอไข่มุก
                   เฉินหวังเมี่ยว รถไฟแม่เหล็ก
หังโจว         เมืองเอกมณฑลเจ้อเจียง ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู หมู่บ้านชาเขียวหลงจิ่ง
                   เฉินหวังเมี่ยว รถไฟแม่เหล็ก ชมการแสดงไนท์ออฟซีหู
อู๋ซี              นมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ วังอินเดีย ทะเลสาบไท่หู
ซูโจว          เมืองแห่งสาวงามและสวนสวย ชมวัดซีหยวน ประตูน้ำโบราณผานเหมิน
                  เมนูพิเศษ !!! ไก่ขอทาน, หมูตงปอ ซี่โครงหมูอู๋ซี ขาหมูเซี่ยงไฮ้ เสี่ยวหลงเปา

5 วัน 4 คืน โดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ไลนส์ (UL)


วันแรก : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทัน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก

05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์
               โดยมี เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแด่ท่านในการเช็คอิน

07.25 น.  ออกเดินทางสู่โดยเที่ยวบินที่ UL 886 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.45 น.  เดินทางถึงสนามบินผู่ตง มหาเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
               รอต้อนรับและนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า
               "นครปารีสแห่งตะวันออก"ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาว
               ถึง 80 กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน
               การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่นและการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน
่               เซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็นศูนย์กลางการค้า,
               เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีนมหานครเซี่ยงไฮ้
               *** บริการจัดชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มให้กับทุกท่าน***

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ นำท่านสู่บริเวณ เขตว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาว
              จากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า " พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน "
              เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ และเป็นแหล่งรวมศิลปะ
              สถาปัตยกรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
              ภาครัฐ จากนั้นนำท่านขึ้น รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ซึ่งในระหว่างเส้นทางท่านะจะได้ชมแสงเลเซอร์
              ที่ยิ่งออกมาเป็นรูปต่างๆหลากสีสัน สร้างความเพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางลอดแม่น้ำหวังผู่เพื่อไปยัง
              หอหมิงจู หรือ หอไข่มุก ซึ่งเป็นสถานที่ส่งคลื่นไฟฟ้านำท่านสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ สูง 468 เมตร
              และยังเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเชีย ให้ทุกท่านได้มีโอกาสขึ้นชมทิวทัศน์ของ มหานครเซี่ยงไฮ้
              และสถานที่จัดงาน World Exposition 2010 ได้เวลาสมควร นำท่านไปยังภัตตาคาร

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านเข้าที่พัก MADARIN HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณอู้เจิ้น – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ไนท์ออฟซีหู – สวนชา

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณอู้เจิ้น ซึ่งห่างจากเซี่ยงไฮ้
              ประมาณ 100 ก.ม.ตั้งอยู่ริมคลองขุด ต้ายุ่นเหอ ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลก และเป็นแหล่งอารยะธรรม
              เก่าแก่กว่า ภายในบริเวณเมืองมีแม่น้ำลำธารหลายสายไหลผ่าน ตลอดสองฝั่งน้ำมีบ้านเรือนรูปทรง
              สวยงามต่างๆและชุมชนตั้งอยู่ และมีสะพานเล็กๆพาดข้ามคลอง ลำธารอันสวยงามน่าชมยิ่งนัก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร)
               เป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ ต้นไม้และสวนสวย ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรย ถึงความสวยงาม
               ของเมืองหังโจวและซูโจวว่า " บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) " นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู
               ผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง"นางพญางูขาว"กับชายคนรักชื่อ"โข้เซียน"
               และชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่น รอบๆทะเลสาบแห่งนี้
               ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า "พฤกษชาติในนครินทร์" นำท่านสู่หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิต
               ใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน หลงจิ่งฉา ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาเขียว จากแหล่งกำเนิดโดยตรง
               เช่น ใบชา หมอนใบชา ลูกอมชาเขียว

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) ลิ้มรส เมนูพิเศษ หมูตงปอ ไก่ขอทาน นำท่านชมการแสดง
               ไนท์ออฟซีหู ชมโชว์ยิ่งใหญ่ตระการตาและการแสดงต่างๆได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
               HAI YUI HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 : หังโจว– อู๋ซี – พระใหญ่หลินซาน – วังอินเดีย – ทะเลสาบไท่หู – ซูโจว – ไทม์สแควร์

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านเดินทางไปยังเมืองอู๋ซี นำท่านนมัสการ
               พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ. วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน
               เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม หรือตามภาษาจีนเรียกว่า
               หลิงซานต้าฝอ เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย นำท่านชม ศาลาฝานกง วัดหลิงซาน
               ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ
               มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์
               ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียน ภาพถ้ำ
               ตุนหวงที่มีชื่อเสียง ชมวังอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของเมืองอู๋ซี

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) ลิ้มรสเมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี

บ่าย        นำท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นำท่านเที่ยว
               ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบน้ำจืดอันดับ 3 ของจีน เนื้อที่ประมาณ 2,520
               ตารางกิโลเมตร มีเกาะแก่งน้อยใหญ่เกือบ 500 เกาะกระจัดกระจายอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมือง
               ซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่
               ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับ
               สมญานามว่า " เมืองแห่งสาวงาม " ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทาง
               จากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า " เจียงหนาน " อุดมไปด้วยพืชพรรณ
               ธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะ
               มาจากแถบเจียงหนานนี้

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) นำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
               แหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร
               ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น
               อิสระเที่ยวชมตามอัธยาศัย นำท่านเข้าที่พัก NAN YA HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ 4 : ซูโจว – ประตูน้ำโบราณผานเหมิน – วัดซีหยวน – เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านชมประตูน้ำโบราณผานเหมิน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ชุนชิว
               ปี ค.ศ.514 เป็น1 ใน 8 ประตูเมืองโบราณ มีการสร้างกำแพงและขุดคลองไว้รอบ ด้านหน้าประตูน้ำ
               มีสะพานมังกร เป็นสะพานหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายนกกางปีก ที่เรือต้องลอดผ่านเข้าออกเมืองในสมัยก่อน
               และเป็นทางออกไปสู่คลองขุด จิงหางต้าวิ่นหอ ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกระยะทาง 1,800
               กิโลเมตรจากเมืองปักกิ่งไปจรดที่หังโจว นำชม วัดซีหยวน นมัสการ พระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์
               เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างงดงาม ใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์
               วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพเคยเสด็จ และถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่
               ปลูกอย่างงดงาม

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย          นำท่านเยี่ยมชมโรงงานผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน
                ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝาก
                และใช้เองเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูโจว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่
                มหานครเซี่ยงไฮ้ นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และสินค้าอื้นๆ ของจีน
               ที่ตลาดเถาเป่าเฉิง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) ลิ้มรสเมนูพิเศษ ขาหมูเซี่ยงไฮ้, เสี่ยวหลงเปา นำท่านชม
               และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุด
               ของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหาร และศูนย์กลาง
               ความบันเทิงมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเข้าที่พัก MANDARIN HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 5 : เฉินหวังเมี่ยว – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11) นำท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง
               ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า และเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ของชาวเซี่ยงไฮ้
               ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้
               ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา "บัวหิมะ" ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) นำท่านเดินทางไปยังสนามบินด้วยรถไฟแม่เหล็ก
               ซึ่งเป็นรถไฟลอยฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก กล่าวคือ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาวิ่ง 430 กม. / ชม. รถไฟแม่เหล็กนี้
               ไม่ใช้ล้อแต่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากสนามแม่เหล็กเพื่อยกตัวและเร่งความเร็ว รถไฟแม่เหล็กได้เปิดใช้งาน
               เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานีหลงหยัง สู่ สนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีระยะทาง
               30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพียง 8 นาที

14.15 น.   ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ UL 887 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.40 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ                              ************************************************


***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใดอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว จำนวน 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 12 มื้อตามรายการ
4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
7. ค่าภาษีสนามบินไทย สนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท
      *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท ประกันภัย ***อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
5. ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน
     (เดินทาง 5 วัน จ่ายไกด์ 50 หยวน และคนขับรถ 40 หยวน)เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้นอัตราค่าวีซ่าด่วน
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ
หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่านข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์การยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีเงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย
    โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิม โดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
     ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆหมายเหตุ
1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ
    ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
    (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
     การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทน
    แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด
    ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้นทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ
    จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 


 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นครปารีสตะวันออก วันพระหยก + ซูโจว ชมประตูน้ำโบราณผานเหมิน + อู๋ซี 4 วัน 3 คืน
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต