ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  China  |  Shanghai  |  4 days 3 nights Shanghai + Wuxi + Zhuzhou

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นครปารีสตะวันออก วันพระหยก + ซูโจว ชมประตูน้ำโบราณผานเหมิน + อู๋ซี 4 วัน 3 คืน
 
 
Package : 4 days 3 nights Shanghai + Wuxi + Zhuzhou
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก ขึ้นตึกไฟแนลเชี่ยนชั้นที่ 94 ชมทัศนียภาพมหานครเซี่ยงไฮ้ เยื่อนอู๋ซีนมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ และ ซูโจว เมืองแห่งสาวงามและสวนสวย
Code : 306  
ราคา : ผู้ใหญ่ 18,900 บาท   เด็ก 18,900 บาท
Price : Adult 18,900 Baht   Child 18,900 Baht

 
 

ตารางการเดินทาง

โปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน
2-5 / 16 - 19 / 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 55 18,900

 7 - 10/ 14 - 17/21- 24 / 28 - 31 ก.ค. 55

18,900
4 - 7 / 11 - 14 สิงหาคม 2555 19,900
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก นมัสการพระใหญ่ อู๋ซี และเที่ยวชมประตูน้ำโบราณที่ซูโจว

เซี่ยงไฮ้       นครปารีสแต่งตะวันออก ชมเขตว่ายทัน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้)
                  ขึ้นตึกไฟแนลเชี่ยนชั้นที่ 94 ชมทัศนียภาพมหานครเซี่ยงไฮ้
                  วัดพระหยก กายกรรม ERA ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง
อู๋ซี             นมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ศาลาฝานกง วังอินเดีย
ซูโจว          เมืองแห่งสาวงามและสวนสวย ชมประตูน้ำโบราณผานเหมิน
                  เมนูพิเศษ !!! ซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา และขาหมูเซี่ยงไฮ้

4 วัน 3 คืน โดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ไลนส์ (UL)


วันแรก : กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – เขตว่ายทัน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) – ตึกไฟแนนเชี่ยล ชั้น 94 ถนนนานกิง

05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบิน
               ศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมี เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแด่ท่านในการเช็คอิน

07.25 น.  ออกเดินทางสู่โดยเที่ยวบินที่ UL 886 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินผู่ตง มหาเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
               เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอต้อนรับและนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้
               *** บริการจัดชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มให้กับทุกท่าน***

บ่าย        นำท่านสู่บริเวณ เขตว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง
               4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า " พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน "
               เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ และเป็นแหล่งรวมศิลปะ
               สถาปัตยกรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
               ภาครัฐ ได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวของมหานครเซี่ยงไฮ้ และทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำ
               หวงผู่ จากจุดชมวิวชั้นที่ 94 ของอาคาร Shanghai World Financial Centre หรือ SWFC ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง
               ย่านธุรกิจการค้า เป็นอาคารสูงที่สุดในประเทศจีน มีความสูง 492 เมตร รวม 104 ชั้น ได้รับการออกแบบ
               และตกแต่งอย่างทันสมัย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านชมและช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความยาว
               ถึง 5 กม. ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ชื่อดังกว่า
               10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเข้า
              ที่พัก MANDARIN HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลินซาน – วังอินเดีย – ทะเลสาบไท่หู – ซูโจว – ไทม์สแควร์

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) นำท่านเดินทางไปยังเมืองอู๋ซี นำท่านนมัสการ พระใหญ่
              หลินซานต้าฝอ ณ. วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน
              เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม หรือตามภาษาจีนเรียกว่า
              หลิงซานต้าฝอ เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย นำท่านชม ศาลาฝานกง วัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริม
              ทะเลสาบไท่หู ที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ
              มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์
              ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของ นักเขียนภาพถ้ำ
              ตุนหวงที่มีชื่อเสียง ชมวังอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของเมืองอู๋ซี

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี

บ่าย        นำท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นำท่านเที่ยวชม
              ทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบน้ำจืดอันดับ 3 ของจีน เนื้อที่ประมาณ 2,520 ตาราง
               กิ,เมตร มีเกาะแก่งน้อยใหญ่เกือบ 500 เกาะกระจัดกระจายอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมือง ซูโจวเป็นเมือง
               ที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์
               แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า " เมืองแห่งสาวงาม " ในอดีต
               ฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวง ที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีต
               ในแถบนี้ได้ชื่อว่า " เจียงหนาน " อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร และสาวเจียงหนานที่มีความสวยงาม
               เป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) นำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE แหล่งรวมความ
              ทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้
              เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น อิสระเที่ยวชมตามอัธยาศัย
              นำท่านเข้าที่พัก NAN YA HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่ 3 : ซูโจว –ประตูน้ำโบราณผานเหมิน – โรงงานผ้าไหมซูโจว – เซี่ยงไฮ้
              ตลาดเถาเป่าเฉิง ชมกายกรรม ERA

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านชมประตูน้ำโบราณผานเหมิน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์
              ชุนชิว ปี ค.ศ.514 เป็น1 ใน 8 ประตูเมืองโบราณ มีการสร้างกำแพงและขุดคลองไว้รอบ ด้านหน้าประตูน้ำ
              มีสะพานมังกร เป็นสะพานหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายนกกางปีก ที่เรือต้องลอดผ่านเข้าออกเมืองในสมัยก่อน
              และเป็นทางออกไปสู่คลองขุด จิงหางต้าวิ่นหอ ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกระยะทาง 1,800 กิโลเมตร
              จากเมืองปักกิ่งไปจรดที่หังโจว นำท่านเยี่ยมชมโรงงานผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า
              ทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม
              เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูโจว

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย        นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า "นครปารีสแห่งตะวันออก" ตั้งอยู่บนฝั่ง
              แม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญ
              ในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น
              และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน เซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่
              ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็นศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน่
              มหานครเซี่ยงไฮ้ นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา "บัวหิมะ"
              ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน
              ที่ ตลาดเถาเป่าเฉิง แหล่งรวมสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ของเซี่ยงไฮ้

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ ขาหมูเซี่ยงไฮ้ ,เสี่ยวหลงเปาหลังอาหาร
              นำท่านชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ใช้งบประมาณกว่า
              100 ล้าน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าที่พัก MANDARIN HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 4 : วัดพระหยกขาว – หอจีน (ผ่านชม) – กรุงเทพฯ
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านสู่ วัดพระหยกขาว วัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ้ นมัสการ
              พระพุทธรูปหยกขาวที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่าในปีค.ศ.1881 และเป็น 1 ใน 5 องค์พระพุทธรูปหยกขาว
              ที่ประดิษฐานอยู่ในประเทศจีน จากนั้นนำท่าน ผ่านชม หอนิทรรศการแห่งประเทศจีน หรือ หอจีน
               สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะโดดเด่น ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ หรือ เต๋าก๋ง ชั้นบนใหญ่ใหญ่กว่า
               ชั้นล่าง ลดหลั่นกันมา ตัวอาคารมีสีแดงสด สูง 50 เมตร ประกอบด้วยเสา 56 ต้น หมายถึงความสามัคคี
              ของชนเผ่า ทั้ง 56 เผ่าในประเทศจีน ปลายเสาแกะสลักด้วยตัวอักษรจีนตามทิศทั้งสี่คือ เป่ย (เหนือ)
              หนาน (ใต้) ตง (ออก) และ ซี (ตก) หอจีนนี้เป็นหอที่ได้รับความนิยมในการเข้าชมของนักท่องเที่ยว
              จากทั่วโลกที่เข้าชมงาน เวิลด์เอ็กซ์โป 2010 ที่เซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำทุกท่านแวะเยี่ยมชมและเลือกซื้อหยก
              คุณภาพดีของประเทศจีน อีกหนึ่งสินค้าของฝากล้ำค่าจากประเทศจีน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

14.15 น. ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ UL 887 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ                              ************************************************


***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใดอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว จำนวน 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 9 มื้อตามรายการ
4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
7. ค่าภาษีสนามบินไทย สนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท
     *** ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี) ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว
5. ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน และไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน
     (เดินทาง 4 วัน จ่ายไกด์ 40 หยวน และคนขับรถ 40 หยวน)เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้นอัตราค่าวีซ่าด่วน
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ
หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่านข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์การยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีเงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 20 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย
    โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิม โดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
     ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆหมายเหตุ
1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ
    ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
    (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
     การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทน
    แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด
    ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้นทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ
    จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
 


 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นครปารีสตะวันออก ชมเขตว่ายทัน+ ล่องเรือชมทะเลสอบซีหู เมืองหังโจว + ซูโจว ชมประตูน้ำโบราณผานเหมิน + อู๋ซี 5 วัน 4 คืน
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต