ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  China  |  HongKong-Shenzhen-Macau  |  4 days 3 nights Hong Kong + Shenzhen + Lowu

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : ฮ่องกง+เที่ยวเซินเจิ้น ช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้ราคาถูกที่หลอหวู่ และตงเหมิน + ไหว้พระขอพร 4 วัน 3 คืน
 
 
Package : 4 days 3 nights Hong Kong + Shenzhen + Lowu
 
ทัวร์ฮ่องกง เมืองสวรรค์ของนักช๊อปปิ้ง ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม และช๊อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้ราคาถูก ที่หลอหวู่
Code : 303  
ราคา : ผู้ใหญ่ 17,900 บาท   เด็ก 17,900 บาท
Price : Adult 17,900 Baht   Child 17,900 Baht

 
 

ตารางการเดินทาง

โปรโมชั่นพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน

31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555

28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม
17,900

5 - 8 , 19 - 22 , 26 - 29 กรกฎาคม

17,900
2 - 5 , 9 - 12 สิงหาคม 18,900

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม เที่ยวเซินเจิ้น ช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้ราคาถูกที่หลอหวู่

***เมืองแห่งความสนุกสุขสันต์ สีสันและ สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง ตระการตาร้านค้านับพัน
***ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภไช่สิ่งเอี่ย
***เที่ยวเซินเจิ้น ช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้ราคาถูกที่หลอหวู่ และตงเหมิน

4 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)


รายละเอียดโปรแกรม :

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว N
              เคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

08.25 น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 768 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
               และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังผ่านการตรวจเอกสารและรับสัมภาระในการเข้าเมืองแล้ว
               นำคณะพบกับมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริเวณห้องโถงขาเข้า Exit B เดินทางเข้าฮ่องกง
               โดยรถโค้ชปรับอากาศ ผ่านชมสะพานชิงหม่า สะพานสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก 2.2 กิโลเมตร
               โดยชั้นบนรถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างจะเป็นเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้า MTR และ Airport Express Train
               นำท่านเดินทางเข้าที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระ
               ตามอัธยาศัย เดินช้อปปิ้งร้านค้าบนถนนนาธาน ย่านสวนสาธารณะเกาลูน พาร์คเลน หรือ ย่านมงก๊ก
               ซึ่งร้านค้าต่างๆ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.เพื่อให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น Espirit Outlet
               Bossini Outlet , Bossini shop, Belano , Hang Ten
               ท่านสามารถไปเดินเล่นริมทะเลพักผ่อน บริเวณ Avenue of Star ลานคนเดินริมอ่าววิคตอเรียส์
               เพื่อให้ท่านค้นหารอยประทับมือของซูเปอร์สตาร์คนดังของฮ่องกง ที่ท่านชื่นชอบเช่น เหลียงเฉียวเหว่ย,
               จางมั่นอวี้, เจ็ท ลี, เฉินหลง และคนอื่นๆ ชมบรรยากาศยามเย็นของอ่าววิคตอเรียส์ และ ในเวลา 20.00 น
               ท่านสามารถชม Symphony of Lights การแสดงแสง สี เสียง ด้วยระบบเลเซอร์ บริเวณอ่าววิคตอเรีย
               ซึ่งได้รับการจดบันทึกจากกินเนสบุ๊ค ว่าเป็นการแสดงใหญ่ที่สุด โดยมีอาคารสำนักงานซึ่งตั้งอยู่
               บริเวณริมอ่าววิคตอเรีย ทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูนเข้าร่วมการแสดงกว่า 50 อาคาร โดยแต่ละแห่งต่าง
               ประดับประดาไปทั่วทั้งอาคาร เป็นบริเวณ กว้าง ซึ่งจะใช้เวลาแสดงประมาณ 15 นาทีเท่านั้น
วันที่สอง : ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งอิสระ – เซินเจิ้น

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยติ่มซำ แบบฉบับอาหารเช้าตำหรับฮ่องกง
               นำท่านขึ้นไปเที่ยวชมวิวเกาะฮ่องกง บริเวณ Victory Peak Mid level ซึ่งเป็นจุดชมวิวมุมสูง ที่ทุกท่าน
               สามารถชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง และฝั่งเกาลูน ซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าในรูปแบบสถาปัตยกรรม
               ที่สร้างขึ้นตามหลักฮวงจุ้ย เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า ไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง
               ได้เวลาสมควร นำท่านไป นมัสการเจ้าแม่กวนอิม , เจ้าแม่ทับทิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ บริเวณ
               หาดรีพัลส์เบย์ หรือหาดน้ำตื้น พร้อมขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล และเดินข้ามสะพานต่ออายุให้ทุกท่านมีอายุ
               ยืนยาว เดินข้ามมาหนึ่งครั้งอายุจะยืนยาวเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านแวะเยี่ยมชมและเลือกซื้อเครื่องประดับ
               ที่ ผลิตชิ้นงานจิวเวลรี่ตามหลักฮวงจุ้ยอันเลื่องชื่อของฮ่องกง ณ โรงงานผลิตอัญมณี

กลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย         ให้ท่านช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย กับร้านค้านับพันบนสองฝั่งถนนนาธาน หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าห้าง
               ปลอดภาษี Duty Free และโอเชี่ยนเทอร์มินัล ให้ท่านช้อปปิ้งกว่า 700 ร้าน อาทิ Armani, Espirit, Emporio
               Armani, DKNYและของฝากคุณหนูที่ TOY'R US จนถึงเวลานัดหมาย

17.00 น.  นำท่านเดินทางโดยรถไฟ KCR หรือ รถโค้ชปรับอากาศไปยังเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน
               (หมายเหตุ การเดินทางผ่านด่านฮ่องกง-เซินเจิ้น ใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากมีผู้เดินทางผ่านเข้าออก
               ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก กระเป๋าสัมภาระควรเป็นกระเป๋าล้อลากขนาดไม่ใหญ่ เพื่อสะดวกของท่าน
               ในการเดินทางผ่านด่าน)


ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) นำท่านเข้าที่พัก FX HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สาม : เซินเจิ้น – ซิตี้ทัวร์ – ตงเหมิน – ช้อปปิ้งอิสระหลอหวู่ – เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) นำท่านเที่ยวชมเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
               ซึ่งมีการพัฒนาเมืองอย่างสวยงามโดยนำหลักการวางผังเมืองไปจากสิงคโปร์ ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
               และเป็นเขตเศรษฐกิจทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด แวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน
               เช่น ใบชา ผ้าไหม เป่าฟู่หลิง (บัวหิมะ) และหยก นำทุกท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศการช้อปปิ้งที่ย่านตงเหมิน
               หรือสยามสแควร์เซินเจิ้น ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนิยมเป็นอันดับสองของเซินเจิ้นเป็นศูนย์รวม
               แห่งการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น แนววัยรุ่น และสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพ ของจีน ท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้า
               จากห้างสรรพสินค้า, พลาซ่า, ร้านค้าขนาดเล็ก รวมไปถึงร้านอาหาร ต่างๆที่มีให้เลือกหลากหลาย

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย         นำท่านไปยัง หลอหวู่ (Lo Wu) หรือ มาบุญครองเซินเจิ้น เพื่อช้อปปิ้งสินค้ากระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า
               และอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าก๊อปปี้หลากหลายแบรนด์ดัง ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง และต่อรองราคาสินค้า
               ซึ่งมีหลายระดับคุณภาพตั้งแต่เกรดธรรมดา- เกรด A ได้เวลาสมควร อิสระตามอัธยาศัย
               หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มดังนี้
               1.  ทัวร์หมู่บ้านวัฒนธรรมจีน *** รายการนี้เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ***
               นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมจีน หรือ China Folk Culture Village สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเซินเจิ้น
               ซึ่งจำลองสถานทีท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของจีนมารวมไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง สุสาน
               จิ๋นซีฮ่องเต้ พระราชวังโปตาลา พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง อันตระการตา ฉากการสู้รบอันน่าตื่นเต้น

ค่ำ            อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) ที่พัก FX HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สี่ : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งอิสระ – เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4) นำท่านเดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟ KCR ผ่านพิธีการ
               ศุลกากรแล้วเชิญทุกท่านอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันกับการเดินชมและช้อปปิ้งสินค้า
               ภายในร้านค้าบนถนนนาธาน,ย่านสวนสาธารณะเกาลูน พาร์คเลน หรือ ย่านมงก๊ก ซึ่งร้านค้าต่างๆ
               เปิดให้บริการถึง 22.00 น.เพื่อให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น Espirit Outlet , Bossini Outlet
               Bossini shop, Belano , Hang Ten หรือ ที่เลดี้มาร์เก็ต ตลาดขายสินค้าก๊อปปี้ คล้ายกับสำเพ็งของเมืองไทย
               หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มดังนี้
               1.  ทัวร์สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นำท่านไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังของโลก ดินแดนแห่ง
               เทพนิยายและจินตนาการของเด็ก ๆ กับการผจญภัยและสนุกสนานกับเครื่องเล่นทุกชนิดอันทันสมัย
               ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน Main Street USA พบกับร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร รถไฟไอน้ำโบราณ
               ที่นำท่านเที่ยวชมรอบสวนสนุก ชมขบวนพาเหรดและถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับบรรดาเหล่าการ์ตูน
               ขวัญใจของท่าน เพลิดเพลินและตื่นเต้นกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตที่ Tomorrow Land ไม่ว่าจะเป็น
               Space Mountain, Buzz Lightyear Astro Blasters และหรือขับยานอวกาศที่ Obitron
               ตระการตากับการแสดงอันยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งเทพนิยายที่ Fantasy Land ของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่าน
               ชื่นชอบ เช่นซินเดอเรลล่า, สโนว์ไวท์, มิกกี้เม้าส์, หมีพูห์และผองเพื่อน รวมผจญภัยไปกับสัตว์ป่าและ
               ทาร์ซานที่ Adventure Land ล่องเรือผ่านป่าใน Jungle River Cruise เยี่ยมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
               ล่องแพสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่า
               *** รายการนี้เพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท ***

              2.  กระเช้าไฟฟ้านองปิง – พระใหญ่เทียนถาน นำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้านองปิง " Ngong Ping 360 "
              นั่งเคเบิ้ลคาร์ไฟฟ้าประมาณ 20 - 25 นาทีผ่านอ่าวตุงชุง สัมผัสความงดงามของทิวทัศน์มุมกว้าง 360 องศา
              แบบพานอรามาผ่านทะเลจีนใต้ไปยังหมู่บ้านนองปิง เกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
              พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางสมาธิขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เป็นที่เคารพสักการะของคน
              ฮ่องกงและพุทธศาสนิกชนเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิง
               *** รายการนี้เพิ่ม ท่านละ 1,300 บาท ***

............... พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อนำท่านไปยังสนามบิน

23.40 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ HX 767

01.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ                              ************************************************


***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใดอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
5. ค่ายานพานะในการนำเที่ยว
6. ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
      *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับในข้อจำกัดที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนอัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ รวมรถรับส่ง ราคาท่านละ 2,000 บาท
5. ค่าทัวร์กระเช้านองปิง พระใหญ่เทียนถาน ราคาท่านละ 1,300 บาท
6. ค่าทัวร์หมู่บ้านวัฒนธรรม ราคาท่านละ 1,000 บาท
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 10 เหรียญฮ่องกง ต่อวัน ต่อคน (4 วัน x 30 เหรียญ = 120 เหรียญต่อคน)เอกสารประกอบการเดินทาง
- หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทางการยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีเงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 20 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยว
     ยังคงเดิม โดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะหมายเหตุ
1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ
    ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
    (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
     การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทน
    แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด
    ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้นทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ
    จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 


 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 กรุงเทพฯ - CITY TOUR - มารีน่า เบย์ แซนด์ - GARDEN BY THE BAY - ท่าเรือ Clarke quay - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์น้ำพุ “WING OF TIME” - Singapore Flyer – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน
 ทัวร์มาเก๊า + จูไห่ + เซนาโด้แสควร์ + วัดอาม่า + สวนหยวนหมิง + ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย 3 วัน 2 คืน
 ทัวร์ฮ่องกง + เยื่อนมาเก๊าเมืองคาสิโน + ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม + เที่ยวกวางเจา 4 วัน 3 คืน
 ฮ่องกง หรรษา ช้อปปิ้งอิสระ +ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม 3 วัน 2 คืน
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต