ทัวร์ภูเก็ต | Phuket Tours Hotels Reservation online

 

     Home  |  China  |  Beijing-GreatWall  |  6 days 5 nights Beijing + The Great Wall +Gu Gong or Imperial Palace +Tiananmen Square+ russian market + Qiaobo Ski Dome

   
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >> Click ที่นี่ <<

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต สนุกและสัมผัสความเป็นภูเก็ตกับเรา Yours Vacation ยินดีให้บริการ

ทัวร์ภูเก็ต - บริษัททัวร์ภูเก็ต เรา Yours Vacation เป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตดำเนินงานโดยคนภูเก็ตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเป็นภูเก็ตอย่างแท้จริง เราเป็นบริษัททัวร์ภูเก็ตที่มี โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตที่มีให้เลือกมากมาย เช่น แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน, ทัวร์ทะเลไปเช้าเย็นกลับ (Tour One Day Trip) ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะราชา รายา, ทัวร์เกาะไข่, ทัวร์เกาะพีพี ด้วยเรือไฮสปีด, ซีแคนูชมธรรมชาติที่อ่าวพังงา ซึ่งทัวร์ภูเก็ตที่เรานำเสนอ เราเน้นคุณภาพและความบริการที่คุณจะประทับใจ เพราะเราคิดว่าท่านคือญาติของเรา ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเที่ยวภูเก็ต

Phuket Tour Packages - we offers a great selection of value for money tours, cruises and holiday packages to Thailand's most beautiful island destinations. Thailand's diversified landscape consists of mountains, rainforests, coral reefs and idyllic islands and there is a great choice of activities in and around Phuket like: Coral Island, James Bond Island, Phi Phi Island, Raya Island, Similan Island, Phuket City Tour

 

ทัวร์ภูเก็ต
" โปรโมชั่นที่พัก ราคาไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง/คืน - Patong Beach - Karon Bech - Phuket Town " ---> วันนี้ - 31 ต.ค 55 นี้เท่านั้น นะคะ จองด่วน วันนี้ 096-6364565 หรือ 085-6944565

ทัวร์ภูเก็ต : Travel Products
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
 
   
  :: ทัวร์ภูเก็ต
 
   
  :: ทัวร์พังงา
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์กระบี่
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ตรัง
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์ระนอง
 
   
  :: ทัวร์สตูล
 
   
  :: ทัวร์สุราษฎ์ธานี
 
   
  :: ทัวร์ จีน
 
 
 
 
 
 
 
   
  :: ทัวร์เกาหลี
 
   
  :: อินโดนีเซีย
 
   
  :: สิงคโปร์
   
  :: ทัวร์เวียดนาม
 
 
   
  :: ทัวร์นิวซีแลนด์
 
   
 
โปรแกรม : ปักกิ่ง + เที่ยนจิน + กำแพงเมืองจีน+สวนผลไม้ + ตลาดรัสเซีย + พระราชวังกู้กง + กายกรรมปักกิ่ง + สกีโดม 6 วัน 5 คืน
 
 
Package : 6 days 5 nights Beijing + The Great Wall +Gu Gong or Imperial Palace +Tiananmen Square+ russian market + Qiaobo Ski Dome
 
เปิดประสบการณ์รถไฟควาเมร็วสูง ปักกิ่ง –เทียนจิน ถนนวัฒนธรรม สัมผัสกำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง แวะชมสวนผลไม้ และเยื่ยมชมถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง เข้าชมกายกรรมปักกิ่งอันมีชื่อเสียง และเพลินเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกีโดม
Code : 301  
ราคา : ผู้ใหญ่ 20,900 บาท   เด็ก 20,900 บาท
Price : Adult 20,900 Baht   Child 20,900 Baht

ตารางการเดินทาง

โปรโมชั่นพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ บาท/ท่าน

1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27 ,   29 มิ.ย - 4 ก.ค 2555

20,900

6-11 , 13-18 , 20-25 ,   27 ก.ค – 1 ส.ค 2555

20,900
3-8 , 10-15 , 17-22 ,  24 - 29 ส.ค 2555 20,900
 
 

ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง เทียนสิน  สกีโดม ประตูชัย จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย กายกรรมปักกิ่ง

***สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ QIAOB O SKI DOME
***กำแพงเมืองจีน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
***หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ - ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ
***ถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง – กายกรรมปักกิ่ง– ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
***เที่ยวสวนผลไม้ ชม และชิม เชอร์รี่, แอปริคอต, ลูกท้อ, ลูกไหน
***สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ QIAOBO SKI DOME
***เปิดประสบการณ์รถไฟควาเมร็วสูง ปักกิ่ง –เทียนจิน ถนนวัฒนธรรม
***เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย
***พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มเสิร์ฟไม่อั้น

6 วัน 5 คืน โดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ (UL)


รายละเอียดโปรแกรม :

วันแรก : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง

05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินศรีลังกันส์แอร์(UL)
              โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

07.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 888 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

13.20 น. เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
              ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมือง แล้วนำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน
              สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิง
              และชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีน
              ที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน จากนั้นนำชมกายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลกชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก
              ที่และการแสดงที่งดงาม

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) !!! พิเศษเมนู เป็ดปักกิ่ง
              นำท่านชมถนนหวังฝู่จิ่งยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงาม
               มากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็นต้น อิสระ
               จนสมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS, FEITIAN,ROYAL KING RESIDENCE HOTEL
               หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) นำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน
               เป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชน
               พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม
               ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล
               ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย         นำท่านเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งผลิตยาสมุนไพรบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ
               ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรื่องยาสมุนไพร
                สำหรับบำรุงสุขภาพของทุกท่าน นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรืออุทยานอวี้เหอหยวน
                เป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย
                ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ
                ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา จากนั้นนำท่านไปชมผลิตภัณฑ์จาก มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
                และได้นำมุกดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก รวมทั้งเครื่องประดับ
                สำหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุกเป็นต้น

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษเมนู สุกี้มองโกเลีย
                นำท่านผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิคชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่า
                สนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้ายก้อนน้ำขนาดใหญ่
                กำแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
                นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS, FEITIAN, ROYAL KING RESIDENCE HOTEL
                หรือเทียบเท่าวันที่สาม : วัดลามะ – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – THE PLACE

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(5)นำท่านไหว้พระที่วัดลามะซึ่งในอดีตเคยเป็น
                พระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดา
                ของจักรพรรดิ์เฉียนหลงนำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
                เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร จากนั้น
                นำท่านไปยัง ประตูชัย หรือประตูเต๋อเซิงเหมิน สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ
                ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์
                ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ ปี่เซี๊ยะ ถือเป็นสัตว์เทพ
                ชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย
                เพศเมียเรียกว่า "ผี" ส่วนเพศผู้เรียกว่า "ซิว" กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมีย
                จะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง
                และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย          นำท่าน เยี่ยมชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีน ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่าง
                ไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
                และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี
                ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ตลาดขายสินค้าราคาถูกทั้งขายส่ง
                และปลีก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) นำท่านไปยัง The Place ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ไฮโซ
                ของคนปักกิ่งชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม เช่น Mexx , Zara ,MING
                นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS, FEITIAN, ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สี่ : ปักกิ่ง – รถไฟความเร็วสูง – เทียนจิน – ถนนวัฒนธรรม – ปักกิ่ง

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการโดยสารด้วย
                รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีจนก้าวล้ำทันสมัย เช่นเดียวกับญี่ปุ่น
                และยุโรป ด้วยการเดินทางไปยังเมืองเทียนจิน ระยะทาง 137 กิโลเมตร ภายในเวลา 30 นาที
                รถไฟขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ( Meglev ที่เซี่ยงไฮ้ มีความเร็วประมาณ
                431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เมืองเทียนจิน จัดเป็น 1 ใน 4 เมืองใหญ่เช่นเดียวกับปักกิ่ง ฉงชิ่ง
                และเซี่ยงไฮ้ ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง เดิมเป็นเมืองตากอากาศของราชวงศ์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
                ถึงราชวงศ์ชิง และเป็นเมืองท่าสำคัญในการติดต่อกับต่างประเทศ ปัจจุบันกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม
                หนักและเบา มีความทันสมัย และผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกไว้ได้อย่างลงตัว
                นำท่านไปชมและสักการะเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาผู้ดูแลปกป้องคนเดินทาง
                โดยเฉพาะชาวทะเล

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย           นำท่านเที่ยวชมถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นถนนที่รวมเอาสินค้าพื้นเมืองหลายหลากจำหน่าย
                 เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งถนน เช่น ภาพเขียนอักษรจี ชุดน้ำชา ภาพวาด หนังสือ งานฝีมือ
                 รวมถึงอาหารพื้นเมือง อิสระตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับปักกิ่ง
                 แวะชมและเลือกซื้อพลอย, คริสตัล เครื่องประดับสวยงามล้ำค่าเป็นของฝาก ของขวัญ
                 แก่คนทางบ้าน เช่น กำไล ต่างหู สร้อยและแหวนเป็นต้น

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS, FEITIAN,
                ROYAL KING RESIDENCE HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ห้า : กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – สวนผลไม้

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านจูหยงกวน
                นำท่านชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้
                มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี
                จากนั้นนำท่านเที่ยวชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร (12)

บ่าย           นำท่านเที่ยวชมสวนผลไม้ของเกษตรกรชาวจีน ชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง
                 (ผลไม้เช่น เชอร์รี่, ลูกท้อ , แอปริคอต, ลูกไหน ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล)
                 นำท่านเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้
                 น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก ได้เวลาสมควร นำท่านเข้าที่พัก QIAOBO INTERNATIONAL
                 CONFERRENCE HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)วันที่หก : ปักกิ่ง – QIAOBO SKI DOME (เล่นสกีฟรี 1 ชั่วโมง) – กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14) นำท่านไปยัง ลานสกีโดม (Qiaobo Ski Dome)
                สถานที่ท่องเที่ยวใหม่สุดของปักกิ่ง ซึ่งมีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ด้วยเทคโนโลยีอัน
               ทันสมัย ทำให้สามารถสร้างหิมะ และระบบควบคุมอุณหภูมิไว้ต่ำกว่า - 3 องศาเซลเซียส
               ให้ท่านได้ทำกิจกรรมฤดูหนาวตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 2 ลาน คือ ลานสกีสำหรับผู้ใหญ่ หรือผู้มีประสบการณ์
               การเล่น สกี และอีกลานสำหรับการเล่นสเลด สโนว์บอร์ด สำหรับเด็ก หรือผู้ไม่เคยเล่นสกีมาก่อน ฟรี !!!
               ให้ทุกท่านอิสระกับการเล่นสกีอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินในเวลา 1 ชั่วโมง
               (ซึ่งจะมีอุปกรณ์การเล่นสกีให้ แต่ไม่รวมชุด,เครื่องแต่งกาย และครูฝึก กรณีที่ท่านต้องการ
               เล่นเพิ่มเติมในชั่วโมงถัดไป ทางลานสกีคิดค่าเล่นชั่วโมงละ 150 หยวน)
               หรือท่านที่ไม่ต้องการเล่นสกีและสเลด สามารถใช้บริการต่างๆ เช่น ห้องคาราโอเกะ เกมส์เซ็นเตอร์
               ลานโบว์ลิ่ง หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในบริการต่างๆดังกล่าวข้างต้น)
............   นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน *** บริการอาหารชุด KFC + น้ำดื่ม

14.40 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 889 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
18.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ                              ************************************************

***หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใดอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ไลนส์
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
4. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน
    (4 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 80 หยวน)เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
    โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น อัตราค่าวีซ่าด่วน
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ
หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท
หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่านข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์การยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 20 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย
    โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดยไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะหมายเหตุ
1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับ
    ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ
    ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ
    (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์
     การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาดและบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทน
    แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด
    ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
    ทั้งสิ้นทุกกรณีเว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบินและบริษัทแลนด์ในต่างประเทศ
    จึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 


 

Line id : phukettourholiday / alltour / ohontour
Line official: @phukettourholiday

IG : phukettourholiday

欢迎你来到普吉岛,多种旅行套餐。物美价廉
Wechat(微信)ID:phukettourholiday (普吉岛度假旅行社)
Wechat(微信)ID:ohontour (甲米普吉旅行社)
Wechat(微信)ID:phuketalltour (环游普吉旅行社)
Bookings : Contact (Tel : 096-636 4565 , 085-694 4565 ) or info@yoursvacation.com
โปรแกรมน่าสนใจอื่นๆ
 ปักกิ่ง + กำแพงเมืองจีน+ ตลาดรัสเซีย + พระราชวังกู้กง +เฉินเต๋อ ชมปี้สู่ซันจวง + พระราชวังโปตาลาน้อย 6 วัน 5 คืน
 ปักกิ่ง + กำแพงเมืองจีน+สวนผลไม้ + ตลาดรัสเซีย + ประตูชัย + กายกรรมปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน
 
 
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: 0831551511862 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 31/00898  
Copyright @ 2016-2017 by YoursVacation.Com
46/103, Moo 6 Prachasamukkhee Rd, Tambol Rasada, Muang, Phuket 83000 Thailand
Mobile Phone: 096-636 4565 หรือ 085-694 4565
Tel: 076-680 788
Fax: 076-306 058 E-mail : Contact Us
Phuket Tours Package | ทัวร์ภูเก็ต